Contactdag CONTACTGROEP GEPENSIONEERDEN ESSENT BRABANT
Op 4 oktober 2017 vond weer de jaarlijkse contactdag plaats van het bestuur en de contactpersonen uit de verschillende regio’s van de seniorenstichting Brabant. In totaal waren 51 personen aanwezig. De contactdag werd dit jaar georganiseerd door de regio West/Zeeland en speelde zich af op het ontmoetingscentrum Neeltje Jans. De dag begon met een interessante  presentatie van de Deltawerken door de heer Paul Paulus, projectingenieur van Rijkswaterstaat. Na de lunch werd het programma voortgezet met een bezoek aan de Delta Experience. De Delta Experience is een indrukwekkende 4D animatie van de allesverwoestende kracht van het water die heeft geleid tot de watersnoodramp op 31 januari 1953. Vervolgens is onder begeleiding van een gids een bezoek gebracht aan de Stormvloedkering. Aansluitend is nog een rondvaart gemaakt door natuurpark de Oosterschelde. Daarna vond de jaarvergadering plaats. De dag werd afgesloten met een voortreffelijk diner.  Cor de Goeij/6-10-2017