Jaarverslag CONTACTGROEP GEPENSIONEERDEN ESSENT BRABANT
Waar is de contactgroep in 2017 zoal mee bezig geweest. Overleg met Essent op 10-4-2017 en 9-10-2017. Het afgelopen jaar vond er tweemaal overleg plaats tussen Essent en de afgevaardigden van de drie Stichtingen van Essent gepensioneerden. De belangrijkste punten die aan de orde kwamen zijn: De organisatorische ontwikkelingen bij RWE/Innogy. De subsidiebedragen voor 2018 blijven ongewijzigd. De redactionele invulling van Essenties+. De Essent-actie “Zon van de zaak”, een actie voor gepensioneerde Essenters  om tegen gereduceerd tarief zonnepanelen aan te schaffen. Het opstellen van een convenant dat het doorgeven van nieuwe gepensioneerden aan de stichtingen regelt. Energiekorting die alleen geldt voor gepensioneerden die energie betrekken van Essent of Energie-Direct op basis van de regeling eigen producten. Essent spreekt zijn verontwaardiging uit over het opzeggen van de collectiviteit door Meeús zo kort voor de vervaldag. De relatie met Meeús was allang geleden vervallen.    Overleg met RWE op 2-5-2017. Op 2 mei jl. bezocht Anton de Groot samen met Henk Blaauw, voorzitter van de Stichting Essent Gepensioneerden Noord, de RWE Penzionierten Tagung te Neuss ( Düsseldorf). Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst voor vertegenwoordigers van ca. 40 RWE Gepensioneerden Verenigingen werd weer veel informatie uitgewisseld over de ontwikkelingen bij ons moederbedrijf en bleek ons dat ook in Duitsland de faciliteiten en subsidies voor de gepensioneerden zwaar onder druk staan. Alle RWE gepensioneerden zijn inmiddels “overgeheveld” naar Innogy. Samenwerking met SOSEB. Per 1 januari 2017 heeft PV Energiek de samenwerking met de CGEB opgezegd. Vanaf die datum kunnen dus geen gepensioneerden meer deelnemen aan activiteiten van Energiek. Gepensioneerden die lid zijn van de visclub van Energiek kunnen nog tot eind 2017 deelnemen aan visactiviteiten. Daarna wordt ook van deze activiteit afscheid genomen. Er wordt nu alleen nog maar samengewerkt met PV Blinck, PV Brabant West en PV Enexis Tilburg. Gepensioneerden kunnen meedoen met al hun activiteiten. Het overleg met SOSEB is opgezegd. Wij overleggen nu rechtstreeks met PV Blinck, PV Brabant West en PV Enexis Tilburg.  Financiële zaken. Het financieel verslag over 2016 is vastgesteld in de vergadering van 18-1-2017. De begroting voor 2018 is vastgesteld in de vergadering van 23-8-2017.  De kascommissie bestaat uit Peter Klumpers, Gerrie van der Linden en Sjef Verhagen. Aftredend is Peter Klumpers. Frie van Galen stelt zich beschikbaar om de opengevallen plaats in te nemen. Jaarverslag van de secretaris. Het jaarverslag van de secretaris is behandeld in de vergadering van 18-1-2017. Regeling attenties bij bijzondere gebeurtenissen aangepast. Vanaf 100 jaar ieder jaar een bezoekje met een attentie van € 20 (voorheen € 10).  Bestuurszaken. Er werden 4 bestuursvergaderingen gehouden. Op 4 oktober werd voor de vijftiende keer een contactdag gehouden waaraan werd deelgenomen door 9 bestuursleden en 42 contactpersonen. De dag werd georganiseerd door de regio West/Zeeland en speelde zich af op het ontmoetingscentrum Neeltje Jans in Zeeland. Mutaties bestuursleden.Volgens rooster dit jaar aftredend en herbenoemd Jac van Nassau, Ed Mols, Jo Moonen en Cees de Bakker. Mutaties contactpersonen.Overleden Toon Merks (‘s-Hertogenbosch) en Piet Antonissen (West/Zeeland). Nieuwe contactpersoon Ton Möller (‘s-Hertogenbosch). Subsidiëring activiteiten regio West/Zeeland. Na overleg met een delegatie van het bestuur en beraad van de zijde van de delegatie van de regio West/Zeeland is geconstateerd dat er geen draagvlak is om de activiteiten (biljarten, vissen, kaarten) onder  de vlag van de regio West/Zeeland te organiseren. Dit betekent dat de huidige aansluiting bij de regio Breda gehandhaafd blijft. Reizen. Dagtochten regio Breda. De voorjaarsdagtocht op 26-4-2017 ging met 144 deelnemers naar Zuid Limburg. De najaarsdagtocht op 13-9-2017 ging met 122 deelnemers naar Klok en Peel in Asten. Meerdaagse busreis.De zevendaagse busreis op 7-5-2017 ging met 77 deelnemers naar de Dolomieten in Italië. Voor 2018 is een zevendaagse reis gepland naar Salzburgerland in Oosterrijk. Besloten is om de bijdrage voor reizen vanaf 2018 alleen te verstrekken aan deelnemers en niet aan meereizende partners/introducés.