Sociaal fonds CONTACTGROEP GEPENSIONEERDEN ESSENT BRABANT
Het Sociaal Fonds is een Fonds van en voor de (oud)medewerkers en hun partners, weduwen of weduwnaars. Essent en Generation NL hebben er geen bemoeienis meer mee. De leiding van het Fonds berust bij een Bestuur dat uit vijf leden bestaat, afkomstig uit de kring van deelnemers. De leden worden, in overleg met de Centrale Ondernemingsraad (COR) van Essent, benoemd door het bestuur. De bestuursleden zijn verplicht tot geheimhouding ten aanzien van de persoonlijke omstandigheden van de deelnemers. Doelstelling Regelmatig krijgen we vragen waaruit blijkt dat men het Sociaal Fonds Essent verwart met de Contactgroepen voor Postactieven (SPEL, SSEN en CGEB) van Essent. De Contactgroepen zijn er voor de sociale contacten en het gezamenlijk leuke dingen doen. Het Sociaal Fonds Essent heeft echter een heel andere rol. De doelstelling van het fonds is financiële steun te verlenen aan de deelnemers, indien zij in omstandigheden geraken die financiële steun noodzakelijk maken en waarin bestaande regelingen niet of niet voldoende voorzien. Het fonds fungeert dus als laatste vangnet. Daar betaalt u ook een afzonderlijke bijdrage voor. Of en in welke vorm er steun wordt verleend staat ter beoordeling van het bestuur. Verantwoording Door het bestuur wordt jaarlijks in een gecontroleerd jaarverslag verantwoording afgelegd. Deelnemersbijdrage 2018 De deelnemersbijdrage voor het gehele jaar 2018 blijft ongewijzigd € 12. De incasso zal in januari 2018 plaatsvinden. Bereikbaarheid Onderstaand onze contactgegevens. Op onze website kunt u informatie vinden die inzicht geeft in voor welke vergoeding u mogelijk in aanmerking komt en hoe de aanvraag moet plaatsvinden. Mocht u er toch niet uitkomen dan kunt u altijd uw vraag per mail, post of telefonisch voorleggen aan onze secretaris Gerrit van den Brink. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie. Webadres: www.sociaalfondsessent.nl E-mail: info@sociaalfondsessent.nl Postadres: Stichting Sociaal Fonds Essent Postbus 948   4600AX BERGEN OP ZOOM Telefoon: spoedeisende zaken  06-23652026 Namens het bestuur wens ik u allen een gelukkig en gezond 2018 toe. Wim Rijks (voorzitter)