Wat is mijn personeelsnummer? Uw personeelsnummer begint met een 5. Waar kan ik een overlijdensmelding naar toesturen? Via mail naar contactgroepgeb@gmail.com of stuur een brief naar: C. ten Dam, Zonnebekestraat 13, 4826 AT Breda Waar kan ik mijn adreswijziging naar toesturen? Via mail naar contactgroepgeb@gmail.com of stuur een brief naar: C. ten Dam, Zonnebekestraat 13, 4826 AT Breda Vragen over energiekorting? Tel. 073-8501480 maandag t/m donderdag van 9:00 tot 12:00 uur, of hrservices@Essent.nl Wordt een adreswijziging automatisch doorgegeven aan het ABP door Essent? Nee, een adreswijziging van een medewerker wordt vanuit de Gemeente doorgegeven aan het ABP. Wat is de dekkingsgraad? De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de pensioenen die ABP nu en in de toekomst moet uitbetalen. Hij wordt uitgedrukt in een percentage. De dekkingsgraad geeft de financiële situatie van ABP weer. Hoe zit het met de Energiekorting ? Degenen die in 2004 nog in dienst zijn geweest en per 1-7-2001 de leeftijd van 55 jaar al hadden bereikt, krijgen nog gedurende drie jaren een bedrag van 125 euro netto aan energiekorting uitbetaald. Degenen die jonger waren op de genoemde datum, krijgen na uitdiensttreding/pensionering helemaal geen korting meer. Voor hen die toen al gepensioneerd waren, houden de rest van hun leven de korting van 125 euro per jaar.
Veel gestelde vragen CONTACTGROEP GEPENSIONEERDEN ESSENT BRABANT